Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych potencjalnych oraz obecnych czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Złotowie, zwanej dalej Administratorem danych.

 

I. Definicje

Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Serwis - oznacza stronę internetową należącą do Administratora.

Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Użytkownik - oznacza podmiot, który korzysta z treści i funkcjonalności dostępnych w Serwisach internetowych Administratora lub na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

II. Administrator Danych, Inspektor Ochrony Danych

Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Złotowie tel: 67 263 20 00, 67 306 70 50 , email: biblioteka@biblioteka-zlotow.pl

Inspektorem Ochrony danych osobowych jest adw. Alicja Mendyk, tel: 500 329 056,

email: am-iod@wp.pl

 

III. Podstawa prawna

W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator stosuje zasady określone w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w Rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (”RODO”).

 

IV. Cele przetwarzania danych oraz okres ich przechowywania

Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu pozyskania czytelników, realizacji procesów ofertyzacji, obsługi oferowanych usług, a w szczególności w celu:

¾     założenia konta czytelnika w Serwisie internetowym;

¾     kontaktu osobistego, telefonicznego lub przez pocztę elektroniczną;

¾     realizacji zadań związanych z wypożyczaniem książek;

¾     realizacji zgłoszenia serwisowego lub reklamacyjnego;

¾     dostosowania Serwisów internetowych do potrzeb Użytkowników;

¾     tworzenia raportów i analiz dotyczących funkcjonalności Serwisów, a w tym statystyk oglądalności

Dane te będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań, a w tym świadczenia usług serwisowych.

V. Zakres i sposób przechowywania danych

Administrator zbiera dane osobowe w procesie pozyskania czytelników, ofertyzacji, realizacji zadań i obsługi usług. Administrator pozyskuje dane obejmujące m.in. : imię i nazwisko osoby fizycznej, jej adres, PESEL e-mail i telefon, a w przypadku korzystania z Serwisów internetowych Administratora również adres IP urządzenia, z którego korzysta Użytkownik. Dane są przechowywane przez Administratora w formacie, który pozwala na ich przeniesienie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do korzystania z wybranych funkcjonalności Serwisów internetowych.

Przekazanie lub innego rodzaju transfer pozyskanych danych osobowych, osobom lub firmom trzecim, nie występuje, chyba że dane te będą niezbędne do należytego wykonania umowy.

Administrator danych oświadcza też, że powierza przechowywanie i/lub przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w Polityce Prywatności, na  podstawie pisemnej umowy, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora m.in. usługi hostingu oraz optymalizacji przekazu w zakresie Serwisów internetowych Administratora.

Niezależnie od powyższego, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Użytkownika Serwisu, jego dane osobowe są przetwarzane w celu przesyłania na wskazany adres poczty elektronicznej zamówionego newslettera.

VI. Dane zbierane automatycznie

Administrator informuje, że podczas korzystania z należących do niego Serwisów internetowych zbierane są również dane automatycznie. Dane te mogą być zbierane przez pliki Cookies oraz przez system marketingu automatycznego.

Administrator informuje, że od momentu połączenia się użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja m.in. o numerze  IP i rodzaju urządzenia końcowego użytkownika, z którego użytkownik łączy się ze Serwisem. Administrator informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące m.in.. numeru IP i rodzaju urządzenia końcowego użytkownika, a także czasu połączenia użytkownika z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności użytkownika w Serwisie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych w celu dostosowania Serwisu do potrzeb użytkowników  oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Serwisu.

Administrator wykorzystuje pliki typu Cookies w celu:

¾     konfiguracji serwisu;

¾     dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;

¾     zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika;

¾     np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;

¾     realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych;

¾     zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu;

¾     wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii];

 

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

VII. Prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych

 

Każdy, kogo dane osobowe są zbierane może zażądać od Administratora:

¾     dostępu do swoich danych osobowych;

¾     sprostowania danych osobowych;

¾     usunięcia danych osobowych;

¾     ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

¾     sprzeciwu wobec przetwarzania;

¾     przeniesienia danych osobowych.

Ponadto każdy, kogo dane osobowe są zbierane może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej: biblioteka@biblioteka-zlotow.pl. Administrator wykonuje żądanie osoby, której dane są zbierane w okresie do 30 dni. Okres ten w uzasadnionych przypadkach może ulec wydłużeniu do 90 dni. Należy jednak mieć na uwadze, że usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych będzie miało wpływ na świadczone usługi i może skutkować niemożliwością ich wykonania. W szczególności nie ma ono zastosowania w przypadku zobowiązań, które zostały prawnie zawarte ze względu na wymogi prawne związane m.in. z dochodzeniem roszczeń.

 

 

VIII. Bezpieczeństwo danych

Administrator danych oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania ich danych. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: biblioteka@biblioteka-zlotow.pl.

 

IX. Postanowienia końcowe

Każdy, kogo dane osobowe zbiera Administrator ma prawo złożyć zażalenie do właściwego organu nadzorczego, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczące narusza obowiązujące przepisy regulujące przetwarzanie danych osobowych:  ustawę o ochronie danych osobowych lub ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

 

Administrator danych zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.