O BIBLIOTECE    ::      STRUKTURA ORGANIZACYJNA    ::      REGULAMINY    ::      HISTORIA    ::     MAPKA
    ::      STRONA GŁÓWNA    ::     

Kilka ujęć złotowskiej biblioteki

Ozdobą naszej Biblioteki są rzeźby autorstwa Stanisława Schauera, który sprezentował nam też oryginalny stojak na parasole (krasnala czytającego kronikę MBP). Pan Schauer  ozdobił również elementy książkowych ławeczek znajdujących się w trzech atrakcyjnych spacerowo miejscach miasta.


 

W holu i pomiezczeniu wystawienniczym organizujemy różnorodne wystawy.
 

Na parterze mieści się Wypożyczalnia Główna dla Dorosłych
  

Hol na piętrze zagospodarowałyśmy na zieloną czytelnię prasy.

A tu Czytelnia Główna, w której, poza księgozbiorem, Dzialem Regionalnym,  znajdują też się stanowiska komputerowe

Wchodzimy do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży

"Tajemnicza Wyspa książek" to przyjazny kącik dla dzieci

A dla najmłodszych Oseskowy Klubik Bajkowy

Zapraszamy do odwiedzania nas!
 
O nas

PO CO W MIEŚCIE BIBLIOTEKA?


Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Złotowie jest ważną częścią życia społecznego  miasta i regionu. Oferuje znacznie więcej, niż dostęp do książek ( choć to oczywiście priorytet działalności). To instytucja:

 1. bezpieczna i budząca zaufanie (rodzice zostawiają swoje dzieci w przeświadczeniu, że nic złego im się tu nie stanie; zdarza się, że ludzie powierzają bibliotekarkom listy, paczki,
   a nawet pieniądze, po które zgłaszają się później adresaci przesyłek),
 2. inspirująca  (ułatwia zdobywanie najświeższych informacji ze świata : książki, prasa, bezpłatny dostęp do Internetu),
 3. aktywizująca (szeroka oferta kulturalna pozwala mieszkańcom w znalezieniu czegoś ciekawego dla siebie),
 4. otwarta (dostępna dla każdego, niezależnie od statusu materialnego, wieku, płci i zdrowia, ale także otwarta na nowości i potrzeby mieszkańców),
 5. przyjazna (wygląd i  tworzona przez  pracowników atmosfera są niepodważalnym atutem zachęcającym do odwiedzania i spędzania tu czasu).

Biblioteka jest miejscem spotkań, wymiany myśli, nauki i rozrywki. To, w końcu instytucja pomagająca samorządowi w realizacji ważnych zadań i rozwiązywaniu problemów społecznych poprzez np.:

 • zapewnienie bezpłatnego dostępu do kultury,
 • integrowanie środowiska i budowanie więzi,
 • dbanie o równy dostęp do wiedzy dla wszystkich,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu, a szczególnie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych,
 • ułatwianie realizacji zasady równości szans w edukacji,
 • stwarzanie warunków do rozwoju i zdobywania wiedzy.


O tym, jak ważną rolę pełni w środowisku nasza biblioteka świadczyć mogą także liczby:w 2012r. odwiedził nas statystycznie co trzeci mieszkaniec miasta  (a co 9 powiatu). Stanowimy zatem  mocny punkt na kulturalnej mapie naszej „Małej Ojczyzny”. Obok innych instytucji, jesteśmy wizytówką Złotowa oraz swoistym pomostem między samorządem, a lokalną społecznością. Jakość naszych usług oraz wygląd książnicy świadczy w znacznej mierze o podejściu władz do  zagadnień związanych z kulturą.

 CO SIĘ DZIEJE W BIBLIOTECE?

 Priorytetem działalności MBP są cele statutowe:

 • gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych
  ze szczególnym uwzględnieniem materiałów własnego regionu,
  • obsługa użytkownika w tym: prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej
  • popularyzacja literatury i czytelnictwa,
  • organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów  bibliotecznych,
 • prowadzenie działalności kulturalno - edukacyjnej na wszystkich poziomach z uwzględnieniem potrzeb społeczeństwa lokalnego,
 • współdziałanie z innymi instytucjami upowszechniania kultury. Placówkami oświatowo-wychowawczymi, stowarzyszeniami, fundacjami, osobami fizycznymi i innymi podmiotami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych mieszkańców miasta i powiatu
 • dodatkowo, na mocy porozumienia zawartego w dniu 6 maja 2004 roku pomiędzy Powiatem Złotowskim a Miastem Złotów, biblioteka realizuje zadania powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu złotowskiego.

W ramach realizacji w/w celów  w 2012  roku podejmowane były następujące działania:

 1. Kierowane do najmłodszych użytkowników:


1)  Oseskowy Klubik Bajkowy- (raz w tygodniu)
45 minutowe zabawy dla najmłodszych

      (od 3do 6 lat) rozwijające wyobraźnię, zdolności manualne, ruchowe, społeczne itd. 

2) „Piaskownica po niemiecku”- (raz w tygodniu)- nauka języka niemieckiego poprzez zabawę – zajęcia dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat (dwie grupy wiekowe) 

3) Spotkania z głośnym czytaniem w ramach Kampanii Społecznej Fundacji ABC XXI

Cała Polska czyta dzieciom (mniejsze, większe oraz tak znaczne, jak coroczna finałowa impreza)

4) Zajęcia  na letnie i zimowe przerwy wakacyjne
pomagające rodzicom (nie tylko pracującym)
 w zapewnieniu dzieciom aktywnego, mądrze i bezpiecznie spędzonego wypoczynku. Z powodu remontu w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży, w zeszłym roku prowadzone były wyłącznie zajęcia feryjne.

 5) Lekcje biblioteczne  dla dzieci i młodzieży. Odpowiednio opracowane zajęcia dostosowane
do wieku uczestników. Odwiedzin grup przedszkolnych i szkolnych (od szkoły podstawowej
po ponadgimnazjalne) z całego powiatu złotowskiego odnotowujemy kilka w każdym tygodniu. Zajęcia odbywają się niemal każdego dnia, czasami odwiedza nas kilka grup dziennie.

6) Spotkania autorskie dla najmłodszych. W 2012 r. odwiedzili nas:

 Grzegorz Kasdepke, Beata Ostrowicka, Joanna Krzyżanek oraz Wioletta Piasecka

7) Lekcje języka francuskiego dla dzieci - (raz w tygodniu)  nauka w zakresie podstawowym 

 

 2. Z myślą o młodzieży (choć nie tylko) :

 8) Spotkania Klubu Wolontariuszy– (dwa razy w miesiącu)-młodzież z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  ze Złotowa i  Świętej pod okiem opiekuna (bibliotekarki, nauczycielki) przygotowuje i prowadzi zajęcia z głośnym czytaniem dla osób niepełnosprawnych (Zabajka2)  i chorych (szpital, Hospicjum)

 9) Spotkania Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki- (raz w miesiącu)- uczestnikami
są uczniowie  szkół ponadgimnazjalnych (w tym roku I LO oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Złotowie). Na każde spotkanie zadawana jest lektura , po której powstaje przynajmniej jedna recenzja. Klub należy do ogólnopolskiej sieci DKK. Recenzje oceniane są przez Jury Instytutu Książki. Na tym polu nasi członkowie DKK osiągnęli kilka znaczących wyróżnień

10) Konkursy o różnej tematyce i różnego szczebla (miejskie i powiatowe) dla dzieci, młodzieży i dorosłych

 11) Coroczne kilkugodzinne imprezy rodzinne (dla wszystkich: od juniora do seniora). Przykładem może być „NOC W BIBLIOTECE Z GRAMI PLANSZOWYMI” organizowana wraz
z poznańskim Klubem Miłośników Gier Planszowych GRAMAJDA oraz warsztaty artystyczne  „NORWID Z PASJĄ” realizowane przez Klub Artystów PASJA.

 12)  Warsztaty komiksowe zrealizowane przy współpracy z WBPiCAK w Poznaniu, po  których młodą mieszkanką Złotowa  zainteresowało się wydawnictwo „CENTRALA mądre komiksy”, dzięki czemu Katarzyna Kaczor zadebiutowała w 2012r. autorskim komiksem „Powroty”.

 3. Dla dorosłych (młodsi użytkownicy również mile widziani)

 13) Spotkania poetyckie organizowane w siedzibie biblioteki (tu: z okazji roku Wisławy Szymborskiej oraz spotkanie z poezją Haliny Pietsch)

 14) Wystawy i prelekcje lokalnych twórców, pasjonatów, regionalistów – Rośnie grono osób zgłaszających chęć zaprezentowania  w bibliotece własnej działalności artystycznej i zamiłowań.

Nasze wernisaże przyciągają wielu gości, a wystawy  oglądane są zarówno przez przypadkowych czytelników trafiających w danym czasie do biblioteki, jak też ludzi celowo kierujących się do nas, by obejrzeć wystawiane prace czy eksponaty. Niejednokrotnie przy tej okazji organizowane są tematyczne spotkania i lekcje biblioteczne. To bardzo istotna część działalności biblioteki, za którą chwaleni jesteśmy w całym województwie.

15) Spotkania ze znanymi osobowościami świata literatury, kultury, telewizji, sportu itp.
w ramach „Kawiarenki literackiej”-
przedsięwzięcie cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, licznie biorących w nim udział. Aby zaspokoić potrzeby jak najszerszej grupy odbiorców, czynimy starania, by zapraszać szczególnie znanych ludzi z różny dziedzin.

W roku 2012 gościliśmy : Wojciecha Kuczoka, Romualda Koperskiego, Prof. Jana Miodka, Ks. Adama Bonieckiego, Jarosława Gugałę oraz Stanisławę Celińską.

16) Biblioteka jest miejscem cyklicznych (comiesięcznych) spotkań Klubu Artystów „PASJA” (zrzeszającego twórców ludowych i pasjonatów) oraz lokalnych poetów i literatów z Klubu „VENA”. W bibliotece siedzibę ma również Stowarzyszenie „Przyjazna Edukacja”, które dwa razy w roku  obraduje w gronie swoich członków.

17) W każdą środę odbywają się dwugodzinne Spotkania Klubu „+-50”- pozwalające nabyć seniorom umiejętności obsługi komputera, rozwinąć zdolności artystyczne, odkryć nowe pasje, podzielić się dotychczasowymi, podyskutować na różne  tematy, dowiedzieć się czegoś nowego, spędzić czas w sympatycznym gronie itd. Jednym zdaniem: pozwalające przełamywać bariery społeczne i przeciwdziałać wykluczeniu osób starszych z naszego środowiska.

18) Realizując zadania biblioteki powiatowej, organizujemy szkolenia, spotkania metodyczne oraz szereg innych działań wynikających z porozumienia oraz zapotrzebowania bibliotekarek z powiatu.

19) Chętnie i często współpracujemy z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie miasta (szkoły, przedszkola, ZCAS, WTZ, Fundacja „Złotowianka”, Nadleśnictwo itd.)

20) Z naszą ofertą wychodzimy poza mury biblioteki (ławeczki książkowe), bierzemy też udział w imprezach plenerowych, zawsze krzewiąc kulturę czytelniczą.

21) Zachęcamy i inicjujemy  działania na rzecz potrzebujących (np. wiosenna zbiórka książek albo szycie lalek dla Elizki Banickiej)

22) Usługi biblioteczne dostępne są także w przestrzeni wirtualnej. Prowadzimy stronę internetową  www.biblioteka-zlotow.pl ,dzięki której czytelnicy mają dostęp m.in. do katalogu
 i własnych kont nie wychodząc z domu. Mogą również, poprzez forum, zgłaszać własne propozycje książek, które wg. nich powinny zostać zakupione. Jesteśmy widoczni także na Facebooku informując na bieżąco o planowanych imprezach i tych, które już się odbyły. Niektóre imprezy rejestrujemy, a potem krótkie zmontowane filmiki zamieszczamy na You Tube, podnosząc zasięg
 i skalę poromocji. Z myślą o użytkownikach, wysyłane są newslettery informacyjne o tym,
 co w MBP, ale także, o tym, co organizują inne lokalne instytucje i organizacje.
Serdecznie zapraszamy!