KONKURSY    ::      WYCINKI PRASOWE    ::      NASZE OSI:NI犴IA
    ::      STRONA G紟NA    ::     


AKTUALNO列I:Weso造ch 安i徠!
XVI Powiatowy Konkurs Literacki PRZYGODA Z LEKTUR! ZAPRASZAMY DO UDZIAΣ!!!

REGULAMIN XVI POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO „PRZYGODA Z LEKTUR” PT. WIERSZYKARNIA 

       I.            KTO? CO? JAK?

 1. Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Z這towie.
 2. Konkurs obejmuje powiat z這towski.
 3. Termin nadsy豉nia nagra to 19 kwietnia 2019r.
 4. Warunki uczestnictwa w Konkursie oraz zasady jego przeprowadzenia okre郵a niniejszy Regulamin.
 5. Udzia w Konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem si i akceptacj Regulaminu.

     II.            TO  B犵 JA!

 1. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przes豉nie drog mailow krótkiego filmu (max. 3 min.) przedstawiaj帷ego recytacj jednego wybranego przez siebie wiersza Ma貪orzaty Strza趾owskiej. Nagrania nale篡 nades豉 na adres konkurs@biblioteka-zlotow.pl do 19 kwietnia 2019r.
 2. Konkurs kierowany jest do uczniów klas I-VI szkó podstawowych powiatu z這towskiego.
 3. Warunkiem przyst徙ienia do Konkursu jest nagranie filmu (w szkole, w domu, w plenerze, itp.) z recytacj wiersza, wype軟ienie karty zg這szeniowej (Za陰czniki do Regulaminu) i przes豉nie ich na wskazany adres mailowy przed up造wem wskazanego terminu.

  III.            POZNAJ SZCZEGÓΧ!

 1. Konkurs ma na celu:
 • zapoznanie i zainteresowanie dzieci twórczo軼i Ma貪orzaty Strza趾owskiej;
 • kszta速owanie j瞛yka, wyobra幡i i wra磧iwo軼i;
 • odkrywanie i promowanie talentów recytatorskich;
 • popularyzacj polskiej poezji;
 • upowszechnianie kultury 篡wego s這wa.
 1. Nades豉ne recytacje oceniane b璠 w trzech kategoriach wiekowych: KAT.1 – klasy I-II, KAT.2 – klasy III-IV i KAT.3 – klasy V-VI.
 2. Konkurs podzielony jest na dwa etapy:

ETAP 1 – nadsy豉nie recytacji, wst瘼na weryfikacja i zakwalifikowanie najlepszych recytacji do ETAPU 2;

ETAP 2 – wy這nienie zwyci瞛ców podczas przes逝chania „na 篡wo” w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Z這towie, wr璚zenie nagród i pami徠kowych dyplomów.

 1. Rozstrzygni璚ie Konkursu nast徙i poprzez subiektywny wybór najciekawszych recytacji przez powo豉n przez Organizatora Komisj.
 2. Nagrania przes豉ne na Konkurs przechodz na w豉sno嗆 Organizatora i mog zosta wykorzystane w celach promocyjnych biblioteki (np. w mediach, portalach spo貫czno軼iowych, na stronie internetowej MBP, w materia豉ch multimedialnych promuj帷ych dzia豉lno嗆 biblioteki itp.).

  IV.            A CO DALEJ?

 1. O zakwalifikowaniu si do ETAPU 2 Konkursu uczestnicy zostan poinformowani przez Organizatora mailowo, listownie lub telefonicznie.
 2. Wyniki Konkursu zostan upublicznione m.in. w prasie, na stronie MBP oraz w mediach spo貫czno軼iowych.
 3. Wszystkie informacje o Konkursie wraz z Regulaminem dost瘼ne s w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej (Z這tów, ul. Grochowskiego 17, tel. 67 263 20 00), na stronie internetowej www.biblioteka-zlotow.pl oraz na bibliotecznym profilu fb.

    V.            WA烤E DLA MNIE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestnika Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Z這towie, ul. Grochowskiego 17, 77-400 Z這tów reprezentowana przez Dyrektora – Sylwi Mróz email: biblioteka@bliblioteka-zlotow.pl tel: 67 263 20 00.

Inspektorem ochrony danych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Z這towie jest: Alicja Mendyk; ul. υwiecka 1; 77-400 Z這tów; Tel: 500 329 056 ; Email: am-iod@wp.pl

 1. Dane osobowe, w tym równie wizerunek, przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu (za zgod rodzica lub opiekuna prawnego) b璠 przetwarzane w celu realizacji Konkursu, wy這nienia i og這szenia zwyci瞛ców oraz wr璚zenia nagród. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezb璠ne do uczestnictwa w Konkursie (Za陰cznik nr 1, Za陰cznik nr 2).
 2. Ka盥emu uczestnikowi Konkursu przys逝guje prawo dost瘼u do tre軼i swoich danych, ich usuni璚ia lub poprawienia.
 3. Wszelkie informacje dotycz帷e przetwarzania danych osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Z這towie, znajduj si w tre軼i klauzuli informacyjnej, dost瘼nej w siedzibie oraz na stronie internetowej biblioteki.

REGULAMIN PDF. do pobrania

ZAㄐCZNIKI PDF. do pobrania
MAGDA UMER w Z這towie!!! Recital 8 maja
KONKURS LITERACKI!!! zach璚amy do udzia逝!

REGULAMIN PDF. 

REGULAMIN:

Tematyk pierwszej edycji konkursu jest szeroko rozumiana mi這軼i do ksi捫ek, czytania i  literatury.

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Z這towie

Cel konkursu:

- promowanie czytelnictwa i literatury,
- rozwijanie twórczo軼i literackiej i artystycznej
- uwra磧iwienie na pi瘯no i bogactwo j瞛yka ojczystego
- rozwijanie fantazji, wyobra幡i, wyczucia smaku i dowcipu 

Uczestnicy:

Uczestnikiem Konkursu mo瞠 by  ka盥y mieszkaniec powiatu z這towskiego, który uko鎍zy 16 rok 篡cia.

Forma prac konkursowych:

- krótka forma poetycka: wiersz, fraszka, limeryk, moskalik itp.:  max. 1 strona formatu A4  czcionk 12
- prezentacja muzyczna (poezja 酥iewana): zapis elektroniczny na p造cie CD

 

Prace ww. formach nale篡 podpisa god貫m (wymy郵onym pseudonimem) i tytu貫m. Do tekstów/nagra do陰czona powinna by koperta podpisana tym samym god貫m. W kopercie winny znale潭 si dane uczestnika: imi i nazwisko, adres zamieszkania, adres e- mail, tel. kontaktowy.

Terminarz konkursu:

- og這szenie konkursu: 15.02.2019r.

- prace konkursowe nale篡 dostarczy  do 12.04.2019r. na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna w Z這towie, ul. Grochowskiego 17,  77-400 Z這tów

- podsumowanie konkursu nast徙i w Tygodniu Bibliotek 2019r. (8 – 15 maja);
 o dok豉dnym terminie  uczestnicy dowiedz si mailowo, telefonicznie b康 poczt tradycyjn.

Prace mog by sk豉dane osobi軼ie - w wypo篡czalni biblioteki, poczt tradycyjn lub elektronicznie.

Zg這szenia elektroniczne prosimy wysy豉 pod adres: biblioteka@biblioteka-zlotow.pl, wiadomo嗆 koniecznie nale篡 zatytu這wa: Z MIΜ列I DO KSI*EK. W tre軼i maila znale潭 si powinny dane uczestnika: imi i nazwisko, adres zamieszkania, adres e- mail, tel. kontaktowy oraz god這 (wymy郵ony pseudonim).  Prace konkursowe w formie za陰cznika do maila opatrzy trzeba tym samym god貫m  i tytu貫m. 

Wy這nienie laureatów:

- zg這szone prace oceni Jury powo豉ne przez Organizatora
- laureaci konkursu otrzymaj informacje o jego rozstrzygni璚iu telefonicznie lub elektronicznie
- wr璚zenie nagród nast徙i na pocz徠ku maja, podczas Tygodnia Bibliotek

Kryteria oceny prac:

Zgodno嗆 z tematem konkursu,  walory literackie, poprawno嗆 i bogactwo j瞛yka, oryginalno嗆 prezentowanych tre軼i.

Nagrody: 

Autorzy najlepszych prac otrzymaj nagrody w wysoko軼i:
I miejsce: 200 z.
II miejsce: 150 z.
III miejsce 100 z.
oraz nagrody pieni篹ne i/lub upominki rzeczowe dla osób wyró積ionych.

O podziale nagród decyduje Jury.

Przetwarzanie danych osobowych: 

Przyst瘼uj帷 do Konkursu autor wyra瘸 zgod na przetwarzanie jego danych osobowych podanych przy zg這szeniu do konkursu, w zakresie i celu niezb璠nym do jego przeprowadzenia.
Dane osobowe uczestników b璠 przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz康zenie o ochronie danych RODO).

 

AdministratoremPa雟twa danych osobowych jest:

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Z這towie, ul. Grochowskiego 17, 77-400 Z這tów

 reprezentowana przez Dyrektora – Sylwi Mróz email: biblioteka@bliblioteka-zlotow.pl     tel: 67 263 20 00.

 Inspektorem ochrony danych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Z這towie jest:

 Alicja Mendyk; ul. υwiecka 1; 77-400 Z這tów; Tel: 500 329 056 ; Email: am-iod@wp.pl

 Wszelkie informacje dotycz帷e przetwarzania danych osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej

im. C. Norwida w Z這towie,  znajduj si w tre軼i klauzuli informacyjnej, dost瘼nej w siedzibie oraz na stronie internetowej biblioteki.

 

Uwaga!
- bior帷 udzia w Konkursie autor wyra瘸 zgod na upowszechnienie swojej pracy bez dodatkowych zezwole i jednocze郾ie o鈍iadcza, 瞠 akceptuje Regulamin Konkursu Literackiego organizowanego przez Miejsk Bibliotek Publiczn im. Cypriana Norwida w Z這towie,
- zg豉szaj帷 swoje prace do Konkursu uczestnik o鈍iadcza, ze posiada do nich pe軟i praw autorskich,
- ka盥y uczestnik mo瞠 nades豉 na Konkurs maksymalnie 3 utwory literackie lub muzyczne
- w przypadku publikacji nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie,
- nades豉ne prace staj si w豉sno軼i Organizatora Konkursu.

Wypo篡cz czytak

Czytanie ksi捫ek 豉twiejsze dla niepe軟osprawnych
dzi瘯i nowej 
us逝dze w naszej bibliotece

        Mi這 jest nam poinformowa, 瞠 Biblioteka przyst徙i豉 do projektu „Wypo篡czalnia odtwarzaczy cyfrowej ksi捫ki mówionej dla osób niewidomych i s豉bowidz帷ych – Edycja 2018” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepe軟osprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach projektu biblioteka otrzyma豉 nieodp豉tnie dwa urz康zenia, które s przystosowane do obs逝gi przez osoby niewidome i s豉bowidz帷e. S to:

Czytak Plus – odpowiedni dla wymagaj帷ych czytelników, którzy mog dzi瘯i niemu s逝cha ksi捫ek w ró積ych formatach, a tak瞠 korzysta z dyktafonu i radia;

Czytak NPN – bardzo proste urz康zenie, przyjazne osobom starszym, które w nieskomplikowany sposób pozwoli czytelnikom skorzysta z dobrodziejstw ksi捫ki mówionej.

Na podstawie umowy u篡czenia nasza placówka b璠zie mog豉 wypo篡cza urz康zenia osobom niepe軟osprawnym.Dzi瘯i wsparciu Ministra Kultury Czytelnicy z dysfunkcj wzroku b璠 mie 豉twiejszy dost瘼 do ksi捫ek nagranych w postaci audiobooków.

Stowarzyszenie „Larix” od 2007 r. zajmuje si nagrywaniem i udost瘼nianiem bibliotekom cyfrowych ksi捫ek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i s豉bo widz帷ych. We wspó逍racy ze Stowarzyszeniem nasza biblioteka b璠zie wci捫 powi瘯sza ksi璕ozbiór o nowe ciekawe pozycje ksi捫kowe.

REGULAMIN WYPO玆CZE CZYTAKÓW

O鈍iadczenie wypo篡czaj帷ego
M這dzie穎wy Dyskusyjny Klub Ksi捫ki
Do biblioteki zawsze z kart czytelnika!
RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W MIEJSKIEJ BLIBIOTECE PUBLICZNEJ IM. CYPRIANA NORWIDA W ZΜTOWIE

Klauzula informacyjna

o przetwarzaniu danych osobowych

 

W zwi您ku z realizacj wymogów Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz康zenie o ochronie danych RODO

INFORMUJEMY, co nast瘼uje

 

Administratorem Pa雟twa danych osobowych jest:

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Z這towie,

ul. Grochowskiego 17, 77-400 Z這tów

reprezentowana przez Dyrektora – Sylwi Mróz

email: biblioteka@bliblioteka-zlotow.pl      

tel: 67 263 20 00

 

Inspektorem ochrony danych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Z這towie jest:

Alicja Mendyk

ul. υwiecka 1

77-400 Z這tów

Tel: 500 329 056

Email: am-iod@wp.pl

 

Do inspektora ochrony danych mo積a zwraca si z pytaniami dotycz帷ymi sposobu i zakresu przetwarzania Pa雟twa danych osobowych, w zwi您ku z dzia豉niem biblioteki.

Podstaw przetwarzania Pa雟twa danych osobowych stanowi: obowi您uj帷e przepisy prawa, zawarte umowy oraz udzielona przez Pa雟twa zgoda.

Cele przetwarzania danych osobowych:

Pa雟twa dane osobowe przetwarzane b璠 dla celów obs逝gi czytelników biblioteki, a tak瞠 udost瘼niania i ochrony materiaów bibliotecznych nale膨cych do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Z這towie lub innych bibliotek w przypadku wypo篡cze mi璠zybibliotecznych oraz wype軟iania obowi您ków prawnych ci捫帷ych na administratorze.

Odbiorcami Pa雟twa danych osobowych mog by :

 

 • podmioty przetwarzaj帷e na podstawie zawartych umów,
 • podmioty uprawnione na podstawie odr瑿nych przepisów prawa  

Okres przechowywania danych osobowych:

Pa雟twa dane osobowe b璠 przechowywane przez okres korzystania z us逝g biblioteki. Po tym czasie dane zostan zarchiwizowane i b璠 przechowywane na czas uregulowany odr瑿nymi przepisami prawa.

Przekazywanie danych osobowych do pa雟tw trzecich

Pana/Pani dane osobowe nie b璠 przekazywane do pa雟twa trzeciego ani do organizacji mi璠zynarodowej.

W zwi您ku z przetwarzaniem Pa雟twa danych, przys逝guj Pa雟twu nast瘼uj帷e uprawnienia:

 • prawo dost瘼u do tre軼i swoich danych, prawo ich sprostowania, usuni璚ia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofni璚ia zgody w dowolnym momencie bez wp造wu na zgodno嗆 z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni璚iem;
 •  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, i przetwarzanie Pa雟twa danych osobowych narusza przepisy rozporz康zenia RODO.

 

Charakter wyra瞠nia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Podanie przez Pa雟twa danych osobowych jest dobrowolne, jednak瞠 niezb璠ne do korzystania z zasobów  Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Z這towie i jej us逝g.
Serdecznie zapraszamy!