KONKURSY    ::      WYCINKI PRASOWE    ::      NASZE OSIĄGNIĘCIA
    ::      STRONA GŁÓWNA    ::     


AKTUALNOŚCI:ODDAJ SWÓJ GŁOS

Szanowni Państwo!

  
Niedawno wyłoniono Wielkopolskiego Bibliotekarza Roku 2016.
Została nim  Dorota Grewling-Dyrektorka zaprzyjaźnionej biblioteki w Chodzieży.

Często współpracujemy i poświadczyć mogę, że tytuł jest jak najbardziej zasłużony!

Teraz drugi etap konkursu- ranking ogólnopolski. 
Znajdźcie proszę chwilkę i oddajcie swój głos!
Uwierzcie mi na słowo- to świetna biblioteka kierowana przez Dyrektorkę godną uznania! 

Z góry dziękuję
Sylwia Mróz

ZAGŁOSUJ TUTAJ!


Panią Dorotę Grewling znajdziecie w trzecim rzędzie
zapraszamy na wernisaż
UWAGA! konkurs!!!

Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Złotowie 

zaprasza do udziału 

w XIV POWIATOWYM KONKURSIE LITERACKIM

PRZYGODA Z LEKTURĄ

pt. „Ciocia Jadzia – ulubiona siostra mojego tatusia” 

„Ciocia Jadzia jest taka duża, że nie wiadomo, gdzie się zaczyna, a gdzie kończy. Trochę jak deszczowa chmura. Tylko że deszczowej chmury można się przestraszyć, a cioci Jadzi nie, bo zawsze jest zadowolona i uśmiechnięta J 

Ideą konkursu jest promowanie literatury dziecięcej, w szczególności twórczości Elizy Piotrowskiej, popularyzowanie zainteresowań czytelniczych oraz rozwijanie wyobraźni i fantazji dzieci i młodzieży. 

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach wiekowych:

KATEGORIA I: przedszkola:

Temat: MOJA ULUBIONA PRZYGODA CIOCI JADZI.

 • Praca plastyczna powinna być wykonana kredkami w formacie A3.
 • Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę, wykonaną samodzielnie i indywidualnie.
 • Praca powinna zawierać na odwrocie czytelnie napisane dane uczestnika (imię, nazwisko, wiek, przedszkole) oraz tytuł opowiadania, które zostało przedstawione. 

KATEGORIA II- kl. I-III szkoły podstawowej

Temat: POCZTÓWKA Z WAKACJI Z CIOCIĄ JADZIĄ.

 • Każdy uczestnik powinien stworzyć pocztówkę (kartkę) z wakacji z ciocią Jadzią.
 • Format pocztówki/ kartki nie może przekraczać formatu A5 (złożona kartka ksero).
 • Dopuszcza się kartki jednostronne bądź składane.
 • Technika dowolna.
 • Pocztówka/ kartka musi zawierać pozdrowienia z wakacji własnoręcznie napisane na odwrocie bądź wewnątrz składanej kartki.
 • Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę, wykonaną samodzielnie i indywidualnie.
 • Praca powinna mieć dołączoną informację o danych uczestnika (imię, nazwisko, szkoła, klasa).

KATEGORIA III- kl. IV- VI szkoły podstawowej

Temat: MÓJ DZIENNIK - WEEKEND Z CIOCIĄ JADZIĄ.

 • Każdy uczestnik opisuje 2-3 dni (weekend) z ciocią Jadzią wzorując się na dziennikach z książek Elizy Piotrowskiej.
 • Całość powinna być napisana na jednej stronie formatu A4.
 • Tekst musi być napisany własnoręcznie, praca może zawierać dodatkowe ilustracje.
 • Uczestnik konkursu może złożyć jeden tekst, napisany samodzielnie i indywidualnie.
 • Praca powinna zawierać na odwrocie czytelnie napisane dane uczestnika (imię, nazwisko, szkoła, klasa).
 1. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane zarówno indywidualnie jak i zgłaszane przez przedszkole/ szkołę.
 2. W konkursie mogą brać udział prace, które nie zostały nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie.
 3. Prace przekazane na konkurs nie podlegają zwrotowi, a ich zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z przejęciem praw autorskich przez Organizatora.
 4. Prace konkursowe należy przesłać lub złożyć osobiście w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida, ul. Grochowskiego 17 w Złotowie w terminie do 28.04.2017r.
 5. Oceny, przyznanie nagród i wyróżnień dokonuje Komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
 6. Prace niezgodne z regulaminem lub nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę podczas oceny Komisji konkursowej.
 7. O dokładnym terminie rozstrzygnięcia konkursu Organizator poinformuje laureatów telefonicznie bądź listownie.
 8. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie MBP: www.biblioteka-zlotow.pl (zakładka: Aktualności).
 9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U. nr 101 z 2002r., poz. 926, z późn. zm.).
 10. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację nadesłanej pracy oraz wizerunku autora na stronie internetowej MBP w Złotowie oraz w lokalnych mediach.
 11. Wszelkie pytania można kierować pod numer telefonu 67/ 263 20 00 (Oddział dla Dzieci i Młodzieży).

        

 
ODJAZDOWE BIBLIOTEKARKI Z POWIATU ZŁOTOWSKIEGO

KONKURS O NIEZŁOMNYM PROBOSZCZU Z ZAKRZEWA

Pierwszy otwarty konkurs o "Niezłomnym proboszczu z Zakrzewa"

ks. dr Bolesławie Domańskim i ludziach spod znaku Rodła. 

Organizator, czas trwania i miejsce:

 1. Organizatorzy:

- Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana",

- Stowarzyszenie na Rzecz Uhonorowania Księdza Patrona Bolesława Domańskiego,

- Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida,

- Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie.

 1. Czas trwania: od 15 marca do 30 września 2017 r.
 2. Konkurs jest prowadzony na terenie miasta Złotowa i powiatu złotowskiego. 

Uczestnicy:

 1. Uczestnicy: dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów i średnich.
 2. Zgłoszenie do konkursu powinny zawierać dane:

- imiona i nazwisko,

- wiek,

- adres prywatny,

- telefon,

- adres e-mail,

- nazwa szkoły i klasa.

 1. Miejsce nadsyłania prac: Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida, Złotów, Grochowskiego 17. 

Przebieg konkursu:

 1. Konkurs obejmuje różne formy:

- materiały historyczne,

- materiały fotograficzne,

- formy literackie,

- prace plastyczne

Prace konkursowe powinny dotyczyć Ks. Patrona Rodłaków oraz miejsc z nimi związanych.

 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych. Skutkuje to odebraniem prawa do nagrody.

Jury, wyłonienie zwycięzców, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród.

 1. Sprawozdania i oceny dokona jury reprezentujące organizatorów.
 2. Decyzje jury są ostateczne.
 3. Zwycięzcy konkursu otrzymuje nagrodę główną, nagrody specjalne i wyróżnienia.
 4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w październiku br. w formie komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Biblioteki: www.biblioteka-zlotow.pl oraz poprzez media.
 5. Zwycięzcy i wyróżnieni zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub mailową w terminie  5 dni od daty ogłoszenia wyników.
 6. Wręczenie nagród nastąpi w październiku br.
 7. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora w celach związanych z konkursem[1]. Wszystkie prace, które wpłyną na konkurs staną się własnością organizatorów.
 8. Obowiązek rozliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości ufundowanych nagród, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Organizatorze.
 9. Wszelkie pytania i uwagi w sprawie konkursu można kierować na adres e-mail: jacek.strozynski@wp.pl

 


[1]     Zgodnie z ustawą z dnia 3 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

REGULAMIN W WERSJI PDF. (DO POBRANIA)
bezpłatny dostęp do kursów języków obcych

Obierz kurs na języki obce. Przyjdź do biblioteki!

Naukę aż pięciu języków obcych: angielskiego (w tym angielskiego biznesowego), niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego oferuje Miejska Biblioteka Publiczna w Złotowie Każdy użytkownik może uzyskać tu bezpłatny dostęp do e-learningowych kursów przeznaczonych dla dorosłych, a także dla dzieci od 10 roku życia.

Kursy są dostępne na multimedialnej platformie https://lerni.us/. Składają się z filmów, dialogów, fotolekcji, kącików gramatycznych, modułów nauki słówek czy sprawdzających poprawność wymowy. Metoda nauczania opiera się na naturalnych procesach poznawczych. Wykorzystuje tak zwaną immersję językową, czyli całkowite zanurzenie w języku, dzięki któremu w szybkim tempie można opanować wybrany język, a efekty widoczne są już po kilku sesjach nauki.

Do korzystania z kursów wystarczą: komputer, tablet lub smartfon, a także dostęp do Internetu. Każdy użytkownik biblioteki, wyznaczony przez koordynatora może otrzymać własny dostęp do platformy https://lerni.us/ (projekt umożliwia korzystanie z 60% znajdujących się tutaj materiałów).
W rezultacie można uczyć się w bibliotece, korzystając z komputerów
i urządzeń mobilnych należących do placówki lub własnych.

Biblioteka oferuje dostęp do kursów dzięki udziałowi w projekcie „Kurs na języki obce”. Jest to nowy program firmy Funmedia realizowany we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Dzięki niemu biblioteki publiczne z całej Polski mogą oferować naukę języków obcych.

 

Więcej informacji:

Koordynator projektu w bibliotece: Mirela Gabryniewska

tel. 67 263 2000 (Oddział dla Dzieci i Młodzieży)

e-mail: lerni@biblioteka-zlotow.pl
Rusza OSESKOWY KLUBIK BAJKOWY!
Do biblioteki zawsze z kartą czytelnika!
POMAGANIE PRZEZ GŁOŚNE CZYTANIE!

„Czytaj dziecku 20 minut dziennie. Codziennie! 

Podaruj radość i uśmiech innym

 

 

 

 

 

 

 

 
Serdecznie zapraszamy!